www.bioinstitut.czPublikace › Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství

Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství

Autor:   Diana Benšová a kol.
foto
Bioinstitut o.p.s. ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství vydává publikaci Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství. Zájemcům o faremní zpracování přispěje k lepší orientaci v relevantních právních předpisech, technologických požadavcích na skladování, vlastní výrobu a zpracování, balení a značení a samozřejmě informuje i o pravidlech certifikace a označování biovýrobků.
Pasáže týkající se zpracování a výroby byly konzultovány se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) a podrobně se zabývají problematikou osobní i provozní hygieny, vedení záznamů a plnění požadavků dosledovatelnosti potravin, včetně dalších povinností provozovatele potravinářského podniku. Kapitoly Moštování, Konzervování, Sušení ovoce a zeleniny pak zcela konkrétně popisují nejčastější možnosti způsobu zpracování ovoce a zeleniny na farmě. Přílohy publikace doplňují legislativní požadavky na malé faremní provozy produkující potraviny s nízkou mírou rizika, které mají možnost nezavádět HACCP, ale řídit se pouze Zásadami správné provozní a hygienické praxe. Malým příležitostným zpracovatelům nebo organizátorům akcí jako např. dny otevřených vrat jsou určeny přílohy Vodítko pro výrobce a prodejce potravin vyráběných v domácnosti a prodávaných z domu a s tím související Příklady činností se zanedbatelným stupněm kontinuity a organizace, tedy situace, kdy není ze strany SZPI vyžadována registrace provozovatele potravinářského podniku a není vymáháno plnění hygienických požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 852/2004 a požadavků na poskytování informací dle nařízení (EU) č. 1169/2011. V přílohách najdete i pokyny SZPI pro Stánkový prodej potravin a dva příklady řešení malé provozovny v rodinném domě.
Publikace zdarma, účtujeme jen poštovné a balné
Publikace ke stažení  [pdf - 3 MB]

Publikováno:  8.3.18

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 581 115 181

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

Publikace můžete také zakoupit:

Ekologické centrum PRO-BIO LIGA Praha, Sokolovská 129/50, Praha 8

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect