www.bioinstitut.cz › Setkání s půdou na ekologickém hospodářství

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství

Zemědělské půdy dramaticky ubývá, je ohrožena erozí, zástavbou, chybí v ní organická hmota a tak klesá její úrodnost. Jaký je aktuální stav naší zemědělské půdy? Jak na půdě hospodařit? Jde to ekologicky? Co jsou půdoochranné technologie? Jak hodnotit půdu? Na otázky, které se týkají půdy, můžete dostat odpovědi na semináři, který pořádá Bioinstitut.

Jde o půdu - jde o život je název jednoho z projektů Bioinstitutu podpořeného z dotací MZe NNO v roce 2017. Součástí projektu je i seminář Setkání s půdou, který se uskuteční 21. září 2017 od 9:30 v Hospůdce POHODA v Žandově, okres Česká Lípa. Na příkladu společnosti Agrome s.r.o. se účastníci semináře dovědí, jak lze ekologicky hospodařit na orné půdě; odborníci z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany, půdy (VÚMOP, v.v.i., Praha - Zbraslav) budou hovořit o současném stavu zemědělské půdy v České republice; seznámí účastníky s tím, jaké půdoochranné technologie lze využít a předvedou praktickou ukázku hodnocení půdy - rýčovou zkouškou  a pomocí půdní sondy.

Přihlášky zasílejte na email: alena.malikova@bioinstitut.cz; případně volejte na tel. č.: 604 905 611

Publikováno:  15.8.17

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect