www.bioinstitut.cz › Zadržení vody v zemědělské krajině

Zadržení vody v zemědělské krajině

Katastrofální sucho, ničivé povodně, změna klimatu, s těmito pojmy se setkáváme stále častěji. Souvisejí i s kvalitou půdy, s kvalitou krajiny. Jak?

Jde o půdu - jde o život je název jednoho z projektů Bioinstitutu podpořeného z dotací MZe NNO v roce 2017. To, že půda a voda jsou nezbytnou podmínkou života na Zemi a to, že spolu neoddělitelně souvisí, bude tématem semináře Zadržení vody v zemědělské krajině, který se uskuteční 6. října 2017 na Biofarmě Belina v Nežichově (okres Karlovy Vary). Jeho účastníci se seznámí s tím, co pro zadržení vody na svém hospodářství dělají Kamila a Jaroslav Prchalovi; přednášky se budou věnovat nutnosti holistického přístupu k problematice vody, resp. hospodaření v krajině; významu mokřadů, možnostem retence vody v krajině Nežichova.

Přihlášky zasílejte na email: alena.malikova@bioinstitut.cz; případně volejte na tel. č.: 604 905 611

Publikováno:  15.8.17

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect