Home

Seminář
foto

Bio v regionu Olomouckého kraje

Zjistěte víc o ekologickém zemědělství a výrobcích biopotravin v Olomouckém kraji. Poznejte ekologické sedláky a výrobce biopotravin v regionu. Zjistěte, jaké jsou nejkratší cesty k čerstvým potravinám, proč probíhá mezinárodní výzkum téměř zapomenutých plodin jen kousek od Králického Sněžníku, či jak je možné ovlivnit kvalitu stravování vašich dětí.

 

Seminář
foto

Bio v regionu Středočeského kraje

Poznejte regionální výrobce bio potravin ve Středočeském kraji, zjistěte více o možnostech odbytu biopotravin a spolupráce v zajímavých projektech v regionu. Na semináři 7.6.2016 v Poděbradech vám představíme ekofarmy, výrobce a faremní zpracovatele ve Středočeském kraji a nabídneme ochutnávku jejich produktů.
Seminář
foto

O ekologických farmách a biopotravinách v Libereckém kraji

Vydejte se s námi na nejvýše položenou mléčnou farmu v České republice. Hospodaří se tu srdcem, s úctou ke zvířatům i přírodě a každá ze stohlavého stáda krav tu slyší na své jméno.
Publikace

Pastevní výkrm skotu
Autor:   FiBL, Bioinstitut

Produkce kvalitního hovězího masa na základě objemného krmiva.

Odbytové možnosti pro hovězí biomaso z pastevního výkrmu jsou ve Švýcarsku dobré. Úspěšný je však jen takový chovatel, který ovládá management vedení stáda a pastvy, krmení a posouzení jatečné zralosti, a může tak nabízet maso žádané kvality za přijatelnou tržní cenu. Tato příručka k tomu poskytuje technické údaje a shrnuje znalosti zkušených praktiků.
Seminář
foto

Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny

Ve dnech 28. - 29. ledna 2016 proběhl seminář, jehož tématem byl potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Seminář byl koncipován tak, aby jeho účastníci získali vhled do kontextu "globální změna jako rámec pro nutnost, možnosti a význam jednotlivých konkrétních opatření"; v tomto případě byl představen potenciál hospodaření ekologických zemědělců. Lektory semináře byli odborníci z České republiky a Andreas Gattinger za švýcarský výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL, Frick.
1 | 2 | 3 | 4 | »

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect