www.bioinstitut.cz › Ekozemědělci přírodě

Ekozemědělci přírodě

Ekologické zemědělství může prospívat životnímu prostředí. Šetrné hospodaření s půdou vede k udržování její úrodnosti, snižuje riziko eroze a pomáhá zadržet vodu v krajině. V ekologicky hospodařících podnicích může žít o 30 procent víc druhů a o 50 procent víc jedinců než v podnicích, které hospodaří konvenčně. V projektech Ekozemědělci přírodě se věnujeme těm ekologickým zemědělcům, kteří jsou ochotni a mají potřebu zaměřit se nejen na produkci, ale současně si uvědomují význam a vliv jejich práce právě na ochranu životního prostředí - na péči o pudu, vodu, biodiverzitu; na klimatickou změnu.

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect