www.bioinstitut.czEkozemědělci přírodě › Přínosy ekologického zemědělství pro životní prostředí

Přínosy ekologického zemědělství pro životní prostředí

  • zachovávání a zvyšování úrodnosti půdy, ochrana proti erozi
  • zadržení a kvalita vody v krajině
  • péče o biodiverzitu
  • podpora ekosystémových služeb
  • potenciál pro zmírňování dopadů klimatické změny (adaptační a mitigační potenciál) 

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect