www.bioinstitut.cz › Naše práce

Naše práce

  • Podporujeme rozvoj ekologického zemědělství v České republice a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny.
  • Poskytujeme poradenství, zajišťujeme vzdělávání a přenos poznatků z výzkumu do praxe.
  • Vydáváme publikace pro zemědělskou i laickou veřejnost a komunikujeme potřeby sektoru na úrovni státní správy.

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect