Home

Publikace

Úspěšné pěstování luskovin ve směsi s obilovinou
Autor:   FiBL, Bioinstitut

Péče o ornou půdu, její ochrana proti zaplevelení, stejně jako nezbytnost jejího obohacování o organický dusík a současně potřeba zajistit výživu hospodářských zvířat kvalitními bílkovinnými krmivy domácího původu (omezení dovozu sóji), byla impulsem k překladu publikace Úspěšné pěstování luskovin ve směsce s obilovinou.
Seminář

Dubnový den otevřených dveří na demonstrační ekofarmě VH Agroton s.r.o.

Zveme Vás na Den otevřených, který se uskuteční ve středu 17. 4. 2019. Tématem je Podpora heterogenity a funkční biodiverzity zemědělské krajiny.
Seminář

Den otevřených dveří na demonstrační ekofarmě VH Agroton s.r.o.

Zveme Vás na Den otevřených dveří na demonstrační ekofarmě VH Agroton s.r.o., který se koná dne 11. 3. 2019.
Ústředním tématem akce je řešení erozní ohroženosti podniku podle nových pravidel DZES 5, platných od roku 2019.
Publikace

Ročenka ekologického zemědělství za rok 2017
Autor:   Ministerstvo zemědělství ČR, Bioinstitut, o.p.s.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČTPEZ a Bioinstitutem o.p.s. vydává Ročenku ekologického zemědělství, která shrnuje statistické informace o ekologickém zemědělství v České republice za rok 2017.
Publikace

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé pro ekologické zemědělství
Autor:   ÚKZÚZ a PRO-BIO Svaz

Hodnocení odrůd pšenice ozimé vychází z výsledků pokusů prováděných ve sklizňových letech 2016-2018 podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Jejich cílem je poskytnout zemědělcům informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém systému hospodaření. Zkoušky organizuje ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad, odborným garantem je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 13 | »

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect