www.bioinstitut.czProjekty › Transfer znalostí o ekologické produkci v intenzivních sadech

Transfer znalostí o ekologické produkci v intenzivních sadech

Projekt je zaměřen na transfer znalostí v oblasti ekologického intenzivního ovocnářství ze Švýcarska do České republiky.

Období realizace: 02/2013 - 06/2013

Registrační/evidenční číslo: 135

Partner projektu: FiBL (Švýcarsko)

Stručný obsah projektu

V režimu ekologického zemědělství byly v ČR až do nedávné doby vedeny jen staré vysokokmenné extenzivní sady, které plní převážně krajinotvornou funkci. Produkce z těchto sadů je využívána zejména k sušení nebo moštování. Vysokokmenné sady mají sice v krajině nezastupitelnou roli, ale příliš nepřispívají k zajištění produkce pro přímý konzum, a tak je bioovoce dostupné v obchodní síti zpravidla importováno ze zahraničí. Cena takového ovoce je však pro spotřebitele často vysoká, neumožňuje volbu mezi konvenční a ekologickou produkcí a nepodporuje zájem spotřebitelů o kvalitní produkty ekologického zemědělství. Naproti tomu roste zájem spotřebitelů o kvalitní tuzemské produkty, kterých je však na našem trhu stále nedostatek.
Projekt si klade za cíl, zprostředkovat informace o výzkumu, poradenství a praxi v zahraničí a zajistit tak t českým sadařům dostatek kvalitních informací, které by jim mohly do budoucna pomoci produkovat dostatek kvalitního a ekologicky šetrně vypěstovaného ovoce také v našich podmínkách.

Aktivity projektu

V rámci projektu byly přeloženy 4 publikace FiBL

Také byl uspořádán třídenní seminář v Dětenicích pod vedením švýcarského odborníka Andrease Häseliho (FiBL) na téma: Ekologické intenzívní sady - zakládání, péče a ochrana

Podpořeno z Fondu partnerství MF ČR v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz