„BIO v regionu" 2016

Nákupem regionálních biopotravin podporují spotřebitelé nejen lokální ekonomiku, ale i krajinu.

Období realizace: 04/2016 - 12/2016

Registrační číslo: 60

Dotace MZe nestátním neziskovým organizacím 2016

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zvýšit informovanost spotřebitelů o biopotravinách, regionálních výrobcích a dodavatelích biopotravin; zprostředkovat komunikaci mezi ekologicky hospodařícími farmami, bio výrobci a spotřebiteli ve vybraných regionech ČR a podpořit vytváření krátkých odbytových cest bio výrobků ke spotřebitelům.

Pořádáme cyklus informačních seminářů pro širokou i odbornou veřejnost, na kterých budeme prezentovat příklady již existující dobré praxe. Účastníci seminářů se navíc seznámí s různými formami odbytu i rychle se rozvíjejícími netradičními formami spolupráce, jako je například komunitou podporované zemědělství (tzv. KPZ – kápézetky) či přímé dodávky místních biopotravin do jídelen škol a školek (projekt Skutečně zdravá škola).

Tisková zpráva o projektu

Aktivity projektu

Prezentace BIO v regionu

Fotogalerie z akcí
swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz