www.bioinstitut.czEkologické zemědělství › Biodynamické zemědělství

Biodynamické zemědělství

Biodynamické, přesněji biologicko-dynamické zemědělství je jedním z nejstarších způsobů ekologického hospodaření, jehož počátky se datují k červnu roku 1924. Na žádost zemědělců a dalších zájemců přednesl Rudolf Steiner (1861 – 1925) v dnes polské Kobierzyci u Vratislavi 8 přednášek, tzv. Zemědělský kurz. Témata přednášek byla: kosmické souvislosti zemědělství, podpora půdní úrodnosti a vitality rostlin použitím speciálních homeopatických preparátů, homeopatické možnosti regulace výskytu škůdců, krmení zvířat a další. 

Zrod biologicko-dynamického zemědělství předznamenala potřeba udělat něco pro zlepšování vitality rostlin a zvířat, zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení sociálního postavení zemědělce.

Na počátku 30. let 20. století už podle principů, které zformuloval Rudolf Steiner, hospodařilo více než 1000 statků, v roce 1929 vzniklo označení „biologicko-dynamický“ pro tento způsob hospodaření. V roce 1932 byl v Německu založen Hospodářský svaz Demeter (podle jména řecké bohyně plodnosti) sdružující biologicko-dynamické zemědělce.

V současné době biodynamicky hospodaří přes 4000 podniků ve více než čtyřech desítkách zemí světa.  

Zpracováno podle publikace "Co je biologicko-dynamické zemědělství" (Radomil Hradil, Svobodný statek na soutoku, o.p.s. České Kopisty, 2015), kterou najdete mezi publikacemi o biodynamickém zemědělství: ZDE

2000px-demeter_logo.svg.png

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz