www.bioinstitut.czProjekty › Evropský projekt ProPig

Evropský projekt ProPig

Monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a ekologických dopadů chovů prasat.

Období realizace: 01/2011 - 12/2014

Hlavní řešitel za ČR: VÚŽV, v.v.i.

Spoluřešitelé projektu:

  • BOKU Vídeň (AT)
  • INRA (FR)
  • FiBL (CH)
  • AARHUS University (DK)
  • FLI (DE)
  • CRA (IT)
  • Newcastle University (UK)
  • BAT (DE)
ProPIG” je projektem EU “ERA-net” Core Organic II, který je financovaný a koordinovaný jednotlivými členskými státy. Aktivity projetu v České republice finančně podporuje Ministerstvo zemědělství ČR. Evropská komise podporuje i projekty typu ERA – net, které sice financují jednotlivé členské země ze svých rozpočtů, EU je koordinuje a hradí jejich přípravu. Výzkumných projektů EU se mohou účastnit i přidružené země, které uzavřeli s EU kohezní dohodu (např. Švýcarsko a Norsko), i proto může být jeden z významných partnerů i švýcarský výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL Frick. Klíčovou roli v řešení projektu hraje také vídeňská zemědělská univerzita BOKU.

Stručný obsah projektu

Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves ve spolupráci s Bioinstitutem Olomouc se stali partnery evropského projektu ProPig, který má za cíl napomoci rozvoji ekologickým chovům prasat v Evropě. Cílem je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a ekologických dopadů chovů prasat v 8 evropských zemích. Následně proběhne srovnání výsledků a jejich přenos do praxe.

Projekt ProPig nestaví na zelené louce, již v letech 2007 – 2010 byla v rámci společného projektu CorePIG vypracována studie v osmi evropských zemích k optimalizaci zdraví prasat v ekologických chovech. Data se shromažďovala z celé Evropy, praktická sledování pak probíhala v osmi spolupracujících zemích. Jednalo se zejména o ustájení, výživu a krmení, chov a zdravotní stav prasat v EZ. Byl to první svého druhu souhrnný popis ekologických prasat chovů v Evropě.

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz