www.bioinstitut.czProjekty › Pastevní výkrm skotu a jak budovat trh pro biohovězí

Pastevní výkrm skotu a jak budovat trh pro biohovězí

Znalostní podpora založená na švýcarských zkušenostech.

Období realizace: 08/2015 - 11/2015

Registrační/evidenční číslo: CH-003-198/13V

Partner projektu: FiBL (Švýcarsko)

Stručný obsah projektu

Cílem sub-projektu je posílit znalostní systému v chovu masného skotu, podpořit rozvoj produkce a konkurenceschopnosti českých chovatelů a její uplatnění na domácím trhu; zprostředkovat komunikaci mezi producenty a obchodníky, navázat spolupráci mezi odborníky ve Švýcarsku a v České republice a v neposlední řadě také posílit odborné kompetence pracovníků Bioinstitut, o. p. s.

Klíčem k rozvoji a konkurenceschopnosti české bioprodukce je odbyt a trh. Ve Švýcarsku, ale i v řadě jiných zemí spotřebitelé upřednostňují kvalitní maso z tuzemských chovů v biokvalitě, protože kromě senzorické kvality masa upřednostňují také způsob chovu a porážky zvířat, zajímají se o uhlíkovou stopu výrobku apod. Jednotlivé farmy nejsou schopny pokrýt poptávku řetězců, stejně jako v ČR, přesto se podařilo přivést zemědělce i obchodníky ke společným jednáním a nakonec i spolupráci. Dodávky masa a masných výrobků se realizují regionálně, nikoliv centrálně, jak je běžná praxe. Prodej bio hovězího masa z pastevního výkrmu prostřednictvím Migros (největšího supermarketu ve Švýcarsku) začal v roce 2000. V současné době dodává do Migros přibližně 500 ekologických farem. Objem dodané produkce je cca 7600 kusů hovězího dobytka z pastevního výkrmu ročně. V porovnání s ostatním hovězím nabízeným v marketech Migros, se jedná se o hovězí maso v prémiové kvalitě za přijatelnou cenu.

Aktivity projektu

  • Vydání překladu praktické příručky Merkblatt FiBL:
    Bioweidemast – Pastevní výkrm skotu.
  • Dvoudenní semináře včetně praktických exkurzí na ekofarmy s chovem masného skotu, zpracováním a prodejem masa, spojené s poradenstvím zahraničního lektora. První den semináře bude věnován pastevnímu výkrmu skotu, kvalitě masa a ekonomice produkce; druhý den pak prezentaci příkladu dobré praxe – spolupráce regionálních dodavatelů s řetězcem Migros. Cílovou skupinou budou ekologičtí i konvenční zemědělci, poradci specializovaní na živočišnou výrobu a ekonomiku farem, obchodníci, marketéři jak z maloobchodních řetězců potravin, tak z nezávislého trhu.
  • Program semináře
  • Zpráva ze semináře

Podpořeno z Fondu partnerství MF ČR v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz