www.bioinstitut.czProjekty › Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny

Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny

Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou ke snížení emisí skleníkových plynů.

Období realizace: 02/2015 - 02/2016

Registrační/evidenční číslo: 55/FEO/2014

Partneři projektu: FiBL (Švýcarsko)

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na zprostředkování informací o výzkumu, poradenství a zejména praxi v oblasti možností zmírnění emisí skleníkových plynů v ekologickém zemědělství (redukované obhospodařování půdy a další možnosti) ve švýcarských podmínkách. Půjde o teoretické souvislosti a zejména zprostředkování praktických opatření včetně systémů redukovaného obhospodařování půdy a jeho významu pro péči o půdní strukturu, a tedy podporu půdní úrodnosti, odolnosti proti erozím, zadržení vody v krajině a péči o rozmanitost edafonu; z komplexního pohledu významu pro podporu schopnosti půdy mírnit klimatické změny. Partnerem projektu je výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL, Frick, Švýcarsko.

Aktivity projektu

Podpořeno prostřednictvím Ministerstva životního prostředí v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz