www.bioinstitut.czProjekty › NEXTFOOD – vzdělávání nové generace odborníků v zemědělsko-potravinářském řetězci

NEXTFOOD – vzdělávání nové generace odborníků v zemědělsko-potravinářském řetězci

V projektu je zapojeno 19 partnerských organizací z 12 zemí světa.

Období realizace: 05/2018 - 4/2022

Registrační číslo: 773901 – H2020-SFS-2017-2

Projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 771738.

Koordinátor projektu: Dr Martin Mellin, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Švédsko

Partneři projektu

Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko
ISEKI FOOD Association, Rakousko
University of Bologna, Itálie
Lund University, Švédsko
University of Oradea, Rumunsko
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika
Norwegian University of Life Sciences, Norsko
American Farm School, Řecko
Bioinstitut, o.p.s, Česká republika
The Forestry Research Institute of Sweden, Švédsko
Agronutritional consortium of the region of Central Macedonia, Řecko
International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Řecko
Welthungerhilfe Germany, Německo
SEKEM Development Foundation, Egypt
Mekelle University, Etiopie
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Řecko
Roskilde University, Dánsko
University of Gastronomic Sciences, Itálie
University of Chile, Chile

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je posun k udržitelným zemědělským, lesnickým a potravinářským systémům v rámci EU prostřednictvím změny způsobu vzdělávání budoucích odborníků v těchto oborech. NEXTFOOD zpochybňuje lineární způsob předávání informací od jejich nositele (akademici, poradci, praktici) k příjemci (studenti, zemědělci), a naopak cílí na přechod k zúčastněnému spoluvytváření vědomostí, v němž je vzdělávaný v centru pozornosti, je aktivně konfrontován a spoluzodpovědný za výsledek (viz obrázek).

Aktivity projektu

V několika případových studiích, zahrnující zemědělsko-potravinářské a lesnické systémy v Evropě, Asii a Africe řeší zemědělci ve spolupráci s výzkumníky, studenty, poradci a dalšími relevantními subjekty výzvy spojené s udržitelností, šetrnými technickými a technologickými postupy, přičemž nad rámec „tvrdých“ znalostí využívají a rozvíjí zejména měkké dovednosti spolupráce.

Projekt dále přináší systém vzájemného hodnocení kvality výstupů prakticky orientovaného výzkumu zaměřeného na udržitelnost a praktickou užitečnost. K tomu dále vyvíjí mezinárodní rámec pro akreditace relevantních oborů vztahujících se k udržitelnému zemědělství, potravinářství a lesnictví.

NEXTFOOD ukazuje, že prakticky orientovaný výzkum je klíčem k dosažení: lepší spolupráce mezi univerzitami a praxí ve prospěch společnosti; více inovací v zemědělsko-potravinářském a lesnickém sektoru; čímž chce přispět k řešení komplexních výzev udržitelnosti 21. století.

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

 

Bioinstitut, o.p.s. je zapojen do aktivit souvisejících s vývojem hodnotícího nástroje, resp. zapojení relevantních subjektů do procesu jeho vzniku.

Kontaktní osobou je: Jiří Lehejček, mobil: 732 978 118, mail: ifoam@ctpez.cz.

Více o projektu ZDE.

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz