„BIO v regionu" 2021

Nákupem regionálních biopotravin podporujeme nejen lokální ekonomiku, ale i krajinu ve svém regionu.

Období realizace: 04/2021 – 12/2021

Registrační číslo: 34

Dotace MZe nestátním neziskovým organizacím 2021

Stručný obsah projektu

Zájem spotřebitelů o kvalitní potraviny rok od roku narůstá. Lidé se více zajímají, jak jejich jídlo vzniká, jaký vliv má na jejich zdraví i životní prostředí. Ruku v ruce s tímto trendem roste i spotřeba biopotravin a čím dál víc spotřebitelů hledá cestu k lokálním výrobcům a farmářským produktům.

Projekt Bio v regionu pokračuje v osvětových a vzdělávacích aktivitách o ekologickém zemědělství a biopotravinách a cílí na mladou generaci budoucích pracovníků v oboru gastronomie a zemědělství. Vstupuje již do šestého ročníku a letos zavítá na tři střední školy v Olomouckém kraji, které vzdělávají žáky v oboru garstronomie, zemědělství nebo i výroby potravin.

Díky konceptu tří provázaných zážitkových aktivit (společnému vaření z biosurovin, semináři a exkurzi na ekofarmě) mají žáci možnost poznat, jak a kde jídlo vzniká, jaké má přínosy ekologické zemědělství a udržitelný způsob produkce potravin. Vyzkouší si, jak s biosurovin připravit chutné a zajímavé jídlo, dozvědí se, jak rozpoznat biopotraviny a kde nakoupit ekologicky vyprodukované potraviny ve svém regionu.

Aktivity projektu

Prezentace BIO v regionu

Fotogalerie z akcí

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz