O půdě... 2016

O půdě na internetu www.rokpudy.cz a na odborném semináři 

Období realizace: 01/2016 - 12/2016

Registrační číslo: 48

Dotace MZe nestátním neziskovým organizacím 2016

Stručný obsah projektu. 

Cílem projektu je zvyšovat povědomí laické i odborné veřejnosti o nezbytnosti šetrného hospodaření s půdou, o environmentálních přínosech ekologického hospodaření na orné půdě, o ekosystémových službách půdy, které umožňují život na Zemi a podpořit uvědomění (ekologických) zemědělců o nutnosti zodpovědného pohledu na péči o půdu, kterou obhospodařují. Přestavit jim nové možnosti a způsoby, jak s půdou pracovat, mimo jiné i na příkladu práce odborníků výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL ve švýcarském Fricku.

Aktivity projektu

 

 

 

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz