„BIO v regionu" 2019

BIO v regionu pokračuje v dalších krajích ČR.

Období realizace: 05/2019 – 12/2019

Registrační číslo: 44

Dotace MZe nestátním neziskovým organizacím 2019

Stručný obsah projektu

Veřejnost se stále více zajímá o místní potraviny, o kvalitu jídla a také o způsoby, jakými jsou pěstovány plodiny a chována hospodářská zvířata, jejichž produkty následně konzumujeme. Roste zájem také o možnosti, jak podpořit lokální zemědělskou produkci. Mnohdy však chybí potřebné informace. Právě z tohoto důvodu vznikl projekt BIO v regionu, jehož cílem je zvýšit informovanost spotřebitelů o biopotravinách, jejich zpracování a dostupnosti.

Projekt Bio v regionu zaměřený na zvýšení informovanosti o regionální bioprodukci vstupuje do čtvrtého ročníku. Zavítá na dvě střední školy s gastronomickým zaměřením, a to do krajů Plzeňského a Karlovarského. Nabízí koncept, který odborné školy oceňují za jeho komplexní pojetí. Zahrnuje nejen teoretickou, ale i zážitkovou formu vzdělávání. Semináře s ochutnávkou místních biopotravin jsou propojeny s vařením z bio surovin a exkurze pro studenty i jejich pedagogy na ekologické farmy nebo k výrobcům biopotravin.

Aktivity projektu

Prezentace BIO v regionu

Fotogalerie z akcí

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz