„BIO v regionu" 2020

Místní ekonomiku, zdraví naše i krajiny podpoří spotřebitelé nákupem regionálních biopotravin.

Období realizace: 04/2020 – 12/2020

Registrační číslo: 21

Dotace MZe nestátním neziskovým organizacím 2020

Stručný obsah projektu

Zájem spotřebitelů o lokální a kvalitní potraviny rok od roku narůstá. Lidé se více zajímají, jak jejich jídlo vzniká a jaký vliv to má na jejich zdraví, životní prostředí a pohodu zvířat. Spotřeba biopotravin vzrostla meziročně o 33 procent a stále více lidí hledá možnosti, jak podpořit lokální výrobce.

Projekt Bio v regionu pokračuje v osvětových a vzdělávacích aktivitách o ekologickém zemědělství a biopotravinách a cílí na mladou generaci budoucích pracovníků v oboru gastronomie. Vstupuje již do pátého ročníku a letos zavítá na tři školy s gastronomickým zaměřením v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Díky konceptu tří provázaných zážitkových aktivit (společnému vaření z biosurovin, semináři a exkurzi na ekofarmě) mají žáci možnost poznat, jak a kde naše jídlo vzniká a jaké má přínosy udržitelný způsob vzniku potravin. Vyzkouší si, jak s biosurovin připravit chutné a zajímavé jídlo, dozvědí se, jak rozpoznat biopotraviny a kde ekologicky vyprodukované potraviny nakoupit ve svém okolí.

Aktivity projektu

Prezentace BIO v regionu

Fotogalerie z akcí

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz