www.bioinstitut.czEkologické zemědělství › Archiv Sluňákovských seminářů

Archiv Sluňákovských seminářů

Seminář
Pravidelný dvoudenní seminář Bioinstitutu se letos konal v Příboře. Ve dnech 12. – 13. října 2017 se sjeli do příborského Piaristického kláštera zájemci o téma půda na mezinárodní konferenci Pro půdu – Pro život/For Soil – For Life. Konference byla podpořena Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov, Opava a její konání zajistili pracovníci Místní akční skupiny Lašsko; Bioinstitut byl odborným garantem.
Seminář
Ve dnech 28. - 29. ledna 2016 proběhl seminář, jehož tématem byl potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Seminář byl koncipován tak, aby jeho účastníci získali vhled do kontextu "globální změna jako rámec pro nutnost, možnosti a význam jednotlivých konkrétních opatření"; v tomto případě byl představen potenciál hospodaření ekologických zemědělců. Lektory semináře byli odborníci z České republiky a Andreas Gattinger za švýcarský výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL, Frick.
Seminář
Změna společné zemědělské politiky
Mezinárodní rok půdy 2015
Bioinstitut, o.p.s. uspořádal ve dnech 16. – 17. února 2015 osmý tradiční dvoudenní seminář, na kterém byla diskutována témata týkající se změn společné zemědělské politiky, a byl připomenut rok 2015 vyhlášený Mezinárodním rokem půdy. Seminář proběhl ve vzdělávacím středisku Vila Čerych v České Skalici.
Seminář
To bylo téma tradičního dvoudenního semináře, který se konal v Ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou ve dnech 8. – 9. prosince 2014. Problematika podmínek chovu zvířat v ekologickém zemědělství, zejména s ohledem na kvalitu krmení, ale i etologie chovaných zvířat, zazněla z úst všech přednášejících.
Seminář
Ve dnech 26. – 27. února 2013 proběhl již tradičně v Ekologickém centru města Olomouc SLUŇÁKOV v Horce nad Moravou "sluňákovský seminář".
Jeho tématem bylo seznámit účastníky s možnostmi využití nejrůznějších vztahů, které probíhají v agroekosystémech tak, aby měl člověk zajištěnou kvalitní úrodu a současně svojí činnosti prospíval prostředí, ve kterém hospodaří.
Seminář
Tradiční „Sluňákovský“ seminář Bioinstitutu v Horce nad Moravou se letos 12.- 13. ledna 2012 věnoval problematice šlechtění polních plodin a pěstování bioosiv, mimo jiné i s ohledem na biodiverzitu v ekologickém zemědělství. Dostupnost bioosiv je u nás dlouhodobě limitujícím faktorem rozvoje ekologického zemědělství. Hledání příčin a řešení problému se prolínalo oběma dny semináře.
Seminář
Nabízíme Vám krátké ohlédnutí za čtvrtým ročníkem dvoudenního semináře, který se již tradičně konal v Ekologickém centru města Olomouce Sluňákov v Horce nad Moravou – ve dnech 15. – 16. února 2011. Jeho tématem bylo Ekologické zemědělství a změna klimatu.
Seminář
Třetí ročník dvoudenního semináře v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou u Olomouce, a který se konal ve dnech 16. – 17. února 2010, připravil Bioinstitut na téma „Půda – význam, ochrana a péče“ a „Přírodní zahrady“. Stav půdy je v současné době téma, které nás pálí.
1 | 2 | »

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz