O nás

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy.

Spoluzakladateli a partnery jsou Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk. Naším cílem je rozvoj ekologického zemědělství v České republice, který podporujeme formou poskytování poradenství, vzdělávání, přenosu poznatků z výzkumu do praxe, publikační činností, osvětou a propagací sektoru mezi odbornou i laickou veřejností a komunikací potřeb sektoru na úrovni státní správy.

Bioinstitut je koordinátorem České technologické platformy pro ekologické zemědělství.

  • Podporujeme rozvoj ekologického zemědělství v České republice a udržitelný rozvoj zemědělské krajiny.
  • Poskytujeme poradenství, zajišťujeme vzdělávání a přenos poznatků z výzkumu do praxe.
  • Vydáváme publikace pro zemědělskou i laickou veřejnost a komunikujeme potřeby sektoru na úrovni státní správy.

Ekologické zemědělství vnímáme jako jedinou kontrolovanou a legislativně definovanou metodou udržitelného zemědělství v České republice, které neplní pouze produkční funkci, ale i řadu funkcí mimoprodukčních, podporuje udržitelný rozvoj venkova, biodiverzitu krajiny a udržitelnou produkci potravin.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz