www.bioinstitut.cz › O nás

O nás

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy.

Spoluzakladateli a partnery jsou Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk. Naším cílem je rozvoj ekologického zemědělství v České republice, který podporujeme formou poskytování poradenství, vzdělávání, přenosu poznatků z výzkumu do praxe, publikační činností, osvětou a propagací sektoru mezi odbornou i laickou veřejností a komunikací potřeb sektoru na úrovni státní správy.

Bioinstitut je koordinátorem České technologické platformy pro ekologické zemědělství a členem FiBL International - Mezinárodního sdružení výzkumných institucí v oblasti EZ. Sdružení bylo založeno v únoru 2010 na veletrhu BioFach v Norimberku. Jednotlivé cíle sdružení budou jsou směřovány na rozvoj vědy a výzkumu v oblasti EZ s ohledem na ekologické a sociálně ekonomické aspekty a rovněž na zdraví lidí a zvířat.

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

Ekologické zemědělství vnímáme jako jedinou kontrolovanou a legislativně definovanou metodou udržitelného zemědělství v České republice, které neplní pouze produkční funkci, ale i řadu funkcí mimoprodukčních, podporuje udržitelný rozvoj venkova, biodiverzitu krajiny a udržitelnou produkci potravin.

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect