www.bioinstitut.czProjekty › Osiva v ekologickém zemědělství

Osiva v ekologickém zemědělství

Projekt realizoval vzdělávací semináře k nově vydané praktické příručce „Produkce osiv v ekologickém zemědělství“.

Období realizace: 07/2012 - 09/2013

Registrační/evidenční číslo: 12015/1310b/671/000212

Stručný obsah projektu

Produkce bioosiv klade vyšší nároky na správnou výrobní praxi, než je tomu v případě produkce konvenčních osiv, zejména z pohledu zdravotního stavu osiva a porostů. Její specifika a úskalí jsou mezi ekologickými zemědělci málo známá.
V rámci projektu bylo realizováno 10 vzdělávacích seminářů, jejichž cílem bylo přiblížit producentům bioosiv zásady správné výrobní praxe, která zvýší jejich efektivitu a konkurenceschopnost. Součástí seminářů byly i praktické exkurze, které podpořily teoretické informace zkušenostmi přímo z praxe. Lektory seminářů byli jak autoři publikace, tak další odborníci z tohoto oboru.

Témata jednotlivých seminářů:

  • Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Agrotechnika pěstování hlavních polních plodin - semenářství obilnin
  • Požadavky na vlastnosti množitelských porostů. Ochrana rostlin proti chorobám v ekologickém zemědělsví
  • Požadavky na kvalitu osiva, úřední zkoušky, uznávání osiva, skladování
  • Množení osiv trav a jetelovin. Pravidla pro pěstování bioosiva. Ekonomika pěstování, cena
  • Kritické body při produkci osiv/obilovin. Skladištní škůdci – rizika a monitoring
  • Agrotechnika pěstování hlavních polních plodin – semenářství luskovin. Ošetření porostů v průběhu vegetace
  • Využití Portálu farmáře pro ekologické zemědělce
  • Plevelné rostliny – příčiny jejich expanzí a metody regulace. Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky
  • Sklizeň manipulace a posklizňová úprava osiv, technologické vybavení

Výstupy ze seminářů byly zpracovány v podobě prezentací, které obdrželi všichni účastníci.

Příručku „Produkce osiv v ekologickém zemědělství“ naleznete ZDE.

Projekt je financován z Programu rozvoje venkova.
swiss_cntrb_logo_modre.jpg swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz