www.bioinstitut.czPublikace › Biodynamické zemědělství

Biodynamické zemědělství

Co je biodynamické zemědělství - brožura

Směrnice Demeter - označování (2016-2017)

Směrnice Demeter - chov včel a včelí produkty (2010)

Směrnice Demeter - produkce (2016-2017)

Směrnice Demeter - zpracování (2016-2017)

Směrnice Demeter - Změny 2016-2017

Valeriana č. 1 : čtení pro přátele biologicko-dynamického zemědělství-úvodem; Rudolf Steiner - zakladatel antroposofie a spoluiniciátor alternativního zemědělství; Co je biologicko-dynamické zemědělství

Valeriana č. 2 : Příprava bio-dynamických preparátů; Polní (postřikové, rohové) preparáty; Kompostové preparáty; Biologická ochrana rostlin - extrakty z kompostů proti škodlivým houbám

Valeriana č. 3 : Biologicko-dynamické zemědělství - Práce a život v rytmu hvězd; O vzájemném působení některých prvků v růstu rostlin a v zemědělství; Nový impuls pro biologicko-dynamické aktivity; Salát po celý rok; Byodynamické zemědělství v horských podmínkách; Přeslička a její využití v ochraně rostlin

Valeriana č. 4 : O podstatě skotu; Kráva - bytost kosmická; Biodynamické potraviny a jejich označování; O podstatě zvířat; Společná příprava biodynamických preparátů; Kravincový preparát; Regulace škůdců, plevelů a chov v biologicko-dynamickém zemědělství; Z historie biodynamiky v českých zemích

Valeriana č. 5 :Hnojit znamená půdu oživit; Křemenáček v růstu rostlin; Jak vytvořit nové preparáty; Biodynamické preparáty proti geopatogenním zónám; Rostlina a její podstata; Metamorfóza rostlin; Růže a lilie; Chov včel v zemědělském statku; Mléko jak ho neznáme

Valeriana č. 6 : Ginie se umí nádherně radovat; Rolnický dvůr jako jedinečná individualita a živý organizmus; Zemědělská individualita; Zkušenosti z Camphillu; Žížala, kráva a včela ve vztahu k rostlině a k člověku; Na jaře se u biodynamiků postřikuje; Rok jako dech zemské duše

Valeriana č. 7 : Člověk a jeho zdraví; Mléko a med; Kvalita potravin z hlediska lidského vnímání; Cizokrajná strava; Masitá strava a příjem bílkovin; Ovocné šťávy - zdravé zpestření naší výživy; Pochutiny: káva, čaj, kakao, tabák a alkohol; Skleníková strava; Sedm druhů obilí a jejich místo ve výživě člověka; O chlebu, kvásku a pečení; Chléb a víno; Biodynamické potrviny u nás ?; Přehled vhodných a méně vhodných potravin podle Petry Kühneové

Valeriana č. 8 : Hmyz a jiná havěť; Hmyz kolem nás; Zásady přirozeného chovu včel; Předjaří ve včelíně; Včely a jejich zdraví; Pěstování jahod

Valeriana č. 9 - 1. díl : Partnerství s přírodou - kulturní krajina jako ekologický organizmus

Valeriana č. 9 - 2. díl : dokončení článku Partnerství s přírodou; Marco Pogačnik - Léčení země a výňaek z přednášky; Zahrada a děti; Biodynamické zemědělství a ekologie; Křoviny a jak je v krajině založit

Valeriana č. 10 : Křemen v přírodě; Zkušenosti s preparáty; Proč mají krávy rohy?; Od jednoho k mnoha - společní příprava preparátů; Planetární vlivy a kompostové preparáty; Preparovaný kompost; Praktické pokyny k přípravě a použití preparátů; V Hartíkově na Rychtě

Valeriana č. 11 : O sociální trojčlennosti; Pád socialismu a svoboda člověka; Fenomény 20. století; Úloha peněz v sociálním organismu; Apokalyptická signatura současnosti; Cesta od konkurenční ekonomiky k sociální ekonomii; Camphill ve světle trojčlennosti sociálního organismu

Valeriana č. 12 - 1. díl : Co je biodynamické zemědělství; Jak se stát biodynamickým zemědělcem?; Vznik a vývoj biologicko-dynamického zemědělství; O Hospodářství Dostálkových; Organismus zemědělského statku

Valeriana č. 12 - 2. díl : dokončení článku Organismus zemědělského statku; Biodynamické směrnice; Otázky kolem preparátů; Poslání Rudolfa Steinera; Lidská společenství v biodynamických podnicích

Kapitola o Biodynamickém zemědělství z Učebnice o ekologickém zemědělství

O životě s ročními obdobími 

Biodynamické zemědělství - historie, principy, příklad

Biodynamické preparáty

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz