www.bioinstitut.czProjekty › UNISECO - porozumění a zlepšení udržitelnosti agroekologických zemědělských systémů v EU

UNISECO - porozumění a zlepšení udržitelnosti agroekologických zemědělských systémů v EU

V projektu je zapojeno 18 partnerských organizací z 16 zemí Evropy.

Období realizace: 05/2018 - 4/2021

Registrační číslo: 773901 – H2020-SFS-2017-2

Projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 773901.

Koordinátor projektu: Johann Heinrich von Thuenen-Institut, Německo

Partneři projektu

CREA - Council for Agricultural Research and Economics, Itálie
AUA - Agricultural University of Athens, Řecko
BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Rakousko
HUT - James Hutton Institute, Aberdeen, Skotsko - Spojené království
UA - University of Aberdeen, Skotsko - Spojené království
ISARA – Higher Education Institution, Lyon, Francie
BEF-LV - Baltic Environmental Forum, Litva
BEF-LT - Baltic Environmental Forum, Lotyšsko
FiBL - Research Institute of Organic Agriculture, Švýcarsko
GEO - Geonardo Environmental Technologies, Maďarsko
LUKE - Natural Resources Institute Finland, Finsko
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko
GAN - Environmental Management of Navarra, Španělsko
WWF - Association Danube-Carpathian Program Romania, Rumunsko
ÚZEI - Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Česká republika
ELO - European Landowners Organization, Belgie
BIOIN - Bioinstitut, o.p.s., Česká republika

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je posílení udržitelných zemědělských systémů v rámci EU prostřednictvím společného budování strategií a pobídek potvrzených praxí, pro podporu vylepšených agroekologických přístupů.
Projekt se zaměřuje na lepší pochopení sociálně-ekonomických a politických hnacích sil a překážek dalšího rozvoje a zavádění agroekologických přístupů v zemědělských systémech EU s cílem identifikovat a navrhnout efektivnější strategie pro evropské zemědělství.
Hlavním dilematem je: Jak zajistit dostatečné poskytování veřejných statků a zároveň umožnit životaschopnou výrobu soukromého zboží? A jak zajistit ekonomickou a sociální udržitelnost na úrovni zemědělských podniků bez přílišné závislosti na veřejných zdrojích (dotacích)?

Aktivity projektu

Projekt je rozdělen do osmi pracovních balíčků (WP) – viz schéma: WP1 zahrnuje celkovou koordinaci projektu, WP2 má na starosti návrh rámce sociálně-ekologických systémů (SES) pro hodnocení udržitelnosti agroekologických faremních systémů (AEFS), WP3 hodnotí udržitelnost AEFS s pomocí vybraných modelů na úrovni farmy, WP4 hodnotí udržitelnost AEFS s pomocí vybraných modelů na teritoriální úrovni (region, stát, EU), WP5 analyzuje vládní politiku, tržní podněty a vládní struktury podporující AEFS a jejich udržitelnost, WP6 provádí syntézu zjištěných výstupů a na jejich základě vybuduje znalostní centrum a online nástroje k užití veřejností, WP7 koordinuje zapojení expertů, výzkumníků a dalších zájmových skupin během celého projektu a WP8 má na starosti komunikaci a celkovou distribuci výstupů projektu.

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

 

UNISECO poskytne metodický soubor nástrojů pro posouzení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů inovačních strategií a pobídek pro agroekologické přístupy v zemědělských systémech EU na úrovni zemědělských podniků i pro různé teritoriální úrovně. Metodická sada nástrojů bude testována v případových studiích v 15 evropských zemích s různými biofyzikálními, socioekonomickými a sociálně-kulturními kontexty zemědělských systémů.

Případovou studii v České republice má na starosti Bioinstitut, o.p.s.
Kontakt: Ing. Andrea Hrabalová, email: ahrabalova(et)email.cz

Výstupy projektu

Více o projektu se můžete dozvědět z přeloženého letáčku a krátkého videa s českým přepisem:

  • Video o projektu na YouTube ZDE.
  • Letáček o projektu ZDE.

Zpracovány byly podkladové materiály a prezentace shrnující průběh a výstupy případové studie:

Popis příběhu případové studie ZDE

Více o projektu ZDE.

Archív všech zpravodajů projektu ZDE.

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz