www.bioinstitut.czProjekty › Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"

Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"

Zavedení principů vyplývajících z Úmluvy do praxe.

Období realizace: 02/2012 - 07/2014

Registrační/evidenční číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0020

Partneři projektu:

  • Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta (MENDELU) – koordinátor projektu
  • CENELC.CZ (Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v České republice)
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • Výzkumný ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ)

Stručný obsah projektu

Projekt se zabývá implementací Evropské úmluvy o krajině (dále jen Úmluva), jejíž ratifikací se Česká republika zavázala k ochraně a péči o krajinu a její uspořádání. Zároveň se zavázala k evropské spolupráci v této oblasti. Důvodem k vypsání projektu je právě nedostatečná informovanost a špatná praxe ve výměně informací a zkušeností vztahujících se k implementaci Úmluvy v České republice.

Aktivity projektu

Cílem projektu je zavedení principů vyplývajících z Úmluvy do praxe a uplatnění ustanovení v legislativě ČR, zavedení jejich principů prostřednictvím spolupráce mezi partnery. Klíčovými aktivitami projektu jsou vzájemné stáže u partnerských institucí a spolupráce se zahraničními odborníky. Dále interaktivní semináře a kreativní worshopy zaměřené na problematiku dodržování Úmluvy. Výstupem jsou učební texty pro vysoké školy, sborníky ze seminářů a workshopů a putovní výstava. Cílovou skupinou jsou studenti a pracovníci vysokých škol a pracovníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem.

Projekt je realizován za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
swiss_cntrb_logo_modre.jpg swiss_cntrb_logo_modre.jpg swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz