O půdě... 2018

Jde o půdu - Jde o život II 

Období realizace: 01/2018 - 12/2018

Registrační číslo: 38

Dotace MZe nestátním neziskovým organizacím 2018

Stručný obsah projektu. 

Cílem projektu je navázat na projekt JDE O PŮDU – JDE O ŽIVOT realizovaný v roce 2017, tedy pokračovat v informování zejména zemědělské veřejnosti o tom, v jakém stavu se zemědělská půda dnes nachází a přestavovat možnosti nápravy - teoreticky i na konkrétních příkladech dobré zemědělské praxe. Konkrétní témata jsou uvedena v aktivitách projektu:

Aktivity projektu

  • aktualizace www.rokpudy.cz
  • aktualizace You Tube Bioinstitut Olomouc
  • překlad a grafické zkracování publikace FiBL: Anbau von Körnerleguminosen in Mischkultur mit Getreide / Úspěšné pěstování leguminóz ve smíšené kultuře s obilovinami  (vydání českého překladu v pdf)
  • uspořádání semináře Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny
  • uspořádání semináře Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v podhorských a horských oblastech
swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz