www.bioinstitut.czProjekty › Best4Soil

Best4Soil

Best4Soil – sdílení znalostí o prevenci a omezování chorob přenášených v půdě

Období realizace: 01/2018 - 9/2021

Registrační číslo: H2020-RUR-2018-1

Projekt je součástí evropského inovačního partnertsví EIP Agri.

Koordinátor projektu: DELPHY BV, Holandsko

Partneři projektu

FORSCHUNGSINSTITUT FUR BIOLOGISCHENLANDBAU OSTERREICH (FiBL Austria), ABGEKURZT FIBLOSTERREICH, Austria
7REASONS MEDIEN GMBH, Austria
TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY, Ireland
BERNER FACHHOCHSCHULE, Switzerland
LANDBRUG & FODEVARER F.M.B.A., Denmark
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIONY FORMACION AGRARIA PESQUERA ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA, Spain
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU, Poland
STICHTING WAGENINGEN RESEARCH, Netherlands
P. H. PETERSEN SAATZUCHT LUNDSGAARD GMBH, Germany
EIDGENOESSISCHES DEPARTEMENT FUER WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG, Switzerland
GRAND ALFRED, Austria

Bioinstitut o.p.s. je v rámci projektu Best4Soil subdodavatelem jednoho z partnerů (FiBL Austria), a spolupodílí se na prezentaci a popularizaci výstupů projektu v České republice.

Cíl projektu

Vytvořit znalostní síť o postupech pro potlačování chorob přenášených v půdě. Zdravé půdy mají zásadní význam pro rostlinnou výrobu. Zejména v intenzivních produkčních systémech jsou totiž půdní choroby hlavním limitujícím faktorem. V důsledku postupného omezování chemických fumigantů půdy a některých fungicidů, roste riziko chorob přenášených půdou při produkci zeleniny a polních plodin velmi rychle. Půdy jsou ohrožovány zejména parazitickými hlísticemi (Nematoda) a půdními patogeny.
Mnoho farmářů si jejich přítomnost neuvědomuje nebo jim chybí informace o skutečné situaci na farmě. Odběr vzorků půdy je sice dobrým nástrojem k posouzení situace, ale vzorkování stojí peníze a většinou se provádí pouze tehdy, když nastanou problémy. Navíc tyto možnosti nejsou dostupné v celé Evropě. Projekt proto navrhuje nové postupy, které umožňují udržovat, zlepšovat nebo obnovovat zdraví půd.

Význam chorob polních plodin přenášených v půdě způsobených patogeny a hlísticemi byl vyhodnocen skupinou EIP-AGRI: „Postupy integrované ochrany rostlin (IOR) pro potlačování chorob přenášených v půdě u zeleniny a plodin na orné půdě“.
Závěrečná zpráva projektu ZDE.

Tato pracovní skupina byla složena ze zemědělců, poradců, soukromých I státních společností a vědců z celé Evropy a díky tomu byla schopna sestavit reprezentativní přehled o současném stavu a nastávajícím vývoji v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Výstupy projektu

V rámci řešení projektu vznikla krátká videa, databáze, a praktické přehledy ve 22 úředních jazycích EU, která jsou volně přístupná odborné i laické veřejnosti. Součástí projektu je i aktivní šíření výsledků a výstupů mezi zemědělskou veřejnost. O konkrétních aktivitách v ČR budeme informovat na našich stránkách.

Databáze hlístic a patogenů, které mají vliv na pěstované plodiny (v současné chvíli dostupné pouze v anglickém jazyce, česká verze bude zveřejněna v nejbližších dnech)

Databáze hlístic

Databáze patogenů

Výuková videa najdete ZDE.

Praktické přehledy k videím najdete ZDE.

Kontakt: Ing. Jan Trávníček, e-mail: travnicek.j(et)hotmail.com

Více o projektu ZDE.

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz