www.bioinstitut.czŠkolení EZZákladní informace › Videopřednášky a návody

Videopřednášky a návody

Úvodní přednášky jsou součástí povinných školení a jejich účelem je poskytnout základní informace o ekologickém zemědělství (EZ), pravidlech hospodaření, provozních evidencích a kontrole ekologického podniku. K dispozici jsou buď jako videopřednášky s výkladem lektora nebo prezentace, opatřené prolinky na související předpisy.

V rámci odborných školení budou prezentovány pouze změny v právních předpisech; nejčastější chyby a porušení pravidel EZ (dle Nařízení EP a Rady (EU) 2018/848 včetně prováděcích předpisů) a opatření EZ (SP SZP), proto doporučujeme shlédnout tyto úvodní přednášky o základních pravidlech a kontrole ekologické produkce před samotným školením. Případné dotazy k prezentovaným informacím budou zodpovězeny na místě.

Součástí vstupních informací jsou i videonávody, které názorně ukazují práci s Registrem přípravků na ochranu rostlin (POR), s Registrem hnojiv a Databází ekologických osiv včetně návodu, jak podat žádost o výjimku pro použití konvenčního osiva v EZ.

Videopřednášky

Videonávody

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz