www.bioinstitut.czŠkolení EZZákladní informace › Termíny školení EZ

Termíny školení EZ

Školení nabízí odborné vzdělávání v různých tématech a jejich výběr není omezen příslušným směrem hospodaření účastníka/příjemce dotace. To znamená, že povinnost absolvovat školení bude splněna účastí na libovolném odborném školení.
Předběžný plán školení je průběžně doplňován a aktualizován.

Plná moc - vzor

Termíny školení EZ

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz