www.bioinstitut.czO nás › Zakladatelé

Zakladatelé

FiBL, Frick, Švýcarsko

Logo FiBLSoukromý výzkumný ústav pro ekologické zemědělství provozovaný stejnojmennou nadací se sídlem ve Fricku ve Švýcarsku. Založený ekozemědělci a spotřebiteli v roce 1973. Dnes je to největší výzkumný ústav specializovaný na EZ v Evropě a jeden z nejvýznamnějších středisek výzkumu v EZ ve světě. Řeší mezinárodní projekty celosvětového charakteru, které se zabývají výzkumem, rozvojem a zaváděním ekologických a trvale udržitelných zemědělských systémů v zemích Východní Evropy, Středomoří, Afriky a Latinské Ameriky. V roce 2003 založil dceřinou organizaci ISOFAR, která se zabývá vědou a výzkumem. FiBL má dvě pobočky v Německu a jednu v Rakousku. V ČR spolu se Svazem PRO-BIO a UP Olomouc inicioval založení sesterské organizace Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci. Touto cestou se cenné, prakticky orientované zkušenosti dostávají i k nám do ČR. FiBL a jeho síť vědeckých institucí jsou tradičně důležitým odborným garantem Bioakademie, kde odborníci z FiBL pravidelně představují svou práci.

Více informací: www.fibl.orgPRO-BIO Šumperk

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je nevládní nezisková organizace, která v ČR prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz PRO-BIO pracuje na celém území ČR a má deset regionálních center a dvě odborné pobočky zaměřené na prodej biopotravin a práci se spotřebiteli. Svaz zastupuje zájmy svých členů: ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. Je také aktivním partnerem pro státní orgány v oblasti implementace agroenviromentální politiky a hlavním organizátorem Evropské letní akademie ekologického zemědělství – Bioakademie, mezinárodní konference každoročně pořádané v ČR.

Více informací: www.pro-bio.czStatutární zástupce organizace: Mgr. Pavlína Samsonová, ředitelka

Správní rada

předseda:            Ing. Zdeněk Perlinger
místopředseda:  Ing. Petr Trávníček
                    člen:  Dr. Ing. Agr. ETH Lucius Tamm
                    člen:  Ing. Přemysl Čech
                    člen:  Ing. Jiří Urban
                    člen:  Andrea Vizinová

Dozorčí rada

Ing. František Chlad
Ing. Miloslav Knížek
Ing. Renata Baslerová

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect