www.bioinstitut.czO nás › Zakladatelé

Zakladatelé

FiBL, Frick, Švýcarsko

Logo FiBLSoukromý výzkumný ústav pro ekologické zemědělství provozovaný stejnojmennou nadací se sídlem ve Fricku ve Švýcarsku. Založený ekozemědělci a spotřebiteli v roce 1973. Dnes je to největší výzkumný ústav specializovaný na EZ v Evropě a jeden z nejvýznamnějších středisek výzkumu v EZ ve světě. Řeší mezinárodní projekty celosvětového charakteru, které se zabývají výzkumem, rozvojem a zaváděním ekologických a trvale udržitelných zemědělských systémů v zemích Východní Evropy, Středomoří, Afriky a Latinské Ameriky. V roce 2003 založil dceřinou organizaci ISOFAR, která se zabývá vědou a výzkumem. FiBL má dvě pobočky v Německu a jednu v Rakousku. V ČR spolu se Svazem PRO-BIO a UP Olomouc inicioval založení sesterské organizace Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci. Touto cestou se cenné, prakticky orientované zkušenosti dostávají i k nám do ČR. FiBL a jeho síť vědeckých institucí jsou tradičně důležitým odborným garantem Bioakademie, kde odborníci z FiBL pravidelně představují svou práci.

Více informací: www.fibl.orgPRO-BIO Šumperk

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je nevládní nezisková organizace, která v ČR prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz PRO-BIO pracuje na celém území ČR a má deset regionálních center a dvě odborné pobočky zaměřené na prodej biopotravin a práci se spotřebiteli. Svaz zastupuje zájmy svých členů: ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. Je také aktivním partnerem pro státní orgány v oblasti implementace agroenviromentální politiky a hlavním organizátorem Evropské letní akademie ekologického zemědělství – Bioakademie, mezinárodní konference každoročně pořádané v ČR.

Více informací: www.pro-bio.czStatutární zástupce organizace: Mgr. Pavlína Samsonová, ředitelka

Správní rada

Ing. Zdeněk Perlinger
Ing. Petr Trávníček
Ing. Přemysl Čech
Andrea Vizinová
Barbora Tůmová
Tomáš Mitáček

Dozorčí rada

Ing. Renata Baslerová
Ing. Zdeňka Kočtářová
Ing. Petr David

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz