„BIO v regionu" 2022

Propagace regionální bioprodukce a spolupráce

Období realizace: 04/2022 – 12/2022

Registrační číslo: 59

Projekt zaměřený na osvětu a propagaci ekologického zemědělství (EZ) a biopotravin na regionální úrovni realizujeme díky podpoře MZe na činnost neziskových organizací.

Stručný obsah projektu

Cílem je zvýšit povědomí o EZ a biopotravinách formou zážitkového vzdělávání mezi studenty středních odborných škol. Studentům - spotřebitelům, ale současně budoucím pracovníkům v oblasti gastronomie a zemědělství, stejně jako jejich pedagogům jsou určeny prezentace o základních principech a pravidlech ekologického zemědělství, biopotravinách a jejich potenciálu ve veřejném stravování V letošním, již sedmém ročníku, spolupracujeme se třemi středními školami v Olomouckém, Moravskoslezském a Plzeňském kraji, které vzdělávají žáky v oboru gastronomie, zemědělství nebo i výroby potravin

Na školách realizujeme kurz vaření z biopotravin, seminář o základech ekologického zemědělství a workshop pro studenty gastro i zemědělských oborů o biopotravinách a skutečné ceně jídla. Všichni studenti, zapojení do tohoto zážitkového vzdělávání se pak ještě společně účastní exkurze na ekofarmu v regionu, kde se seznámí s principy ekologického zemědělství v praxi. Tak mohou poznat, jak a kde jídlo vzniká, jaké má přínosy ekologické zemědělství a proč je důležitý udržitelný způsob produkce potravin.

Aktivity projektu

Prezentace BIO v regionu

 • Olomoucký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Tisková zpráva projektu BIO v regionu 2022

  Fotogalerie z akcí

  swiss_cntrb_logo_modre.jpg

  © 2015 - Bioinstitut

  Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

  Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
  e-mail: info@bioinstitut.cz