www.bioinstitut.cz › Agroekosystém - příležitost ke spolupráci ve prospěch člověka a přírody

Agroekosystém - příležitost ke spolupráci ve prospěch člověka a přírody

foto
Ve dnech 26. – 27. února 2013 proběhl již tradičně v Ekologickém centru města Olomouc SLUŇÁKOV v Horce nad Moravou "sluňákovský seminář".
Jeho tématem bylo seznámit účastníky s možnostmi využití nejrůznějších vztahů, které probíhají v agroekosystémech tak, aby měl člověk zajištěnou kvalitní úrodu a současně svojí činnosti prospíval prostředí, ve kterém hospodaří.

Seminář zahájil Tomáš Kopta (Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, Brno). Zařadil pojem funkční biodiverzita do širšího rámce biodiverzity jako takové a dále pojmenoval a popsal funkční skupiny, které by měly být schopné podporovat, udržovat a vylepšovat specifické ekologické (ekosystémové) služby – jak upřesnil – podpůrné, zásobovací, regulační a kulturní. Funkční skupiny (rostlinné i živočišné druhy) představují primární producenti (vegetace), poskytovatelé služeb (zprostředkování živin rostlinám) a primární a sekundární regulátoři (predátoři, opylovači atd.). Následovaly informace týkající se současné situace využívání funkční biodiverzity v zemědělství – „Monokultury se pro škůdce stávají „více viditelnými“ než kultury smíšené“, na druhé straně byly zmíněny možnosti využití smíšených kultur (v současné době především v tropických oblastech). Posledním pojmem úvodní přednášky byly indikátory diverzity v zemědělství.

více show

Prezentace ke stažení ve formátu pdf:

Evženie Prokinová - Prevence chorob v agroekosystémech

Želmíra Micková - Evropská úmluva o krajině

Tomáš Kopta - Funkční biodiverzita

Marek Seidenglanz - Vztahy v LOS

Roman Pavela - Botanické pesticidy

Tomáš Kopta - Kvetoucí rostliny

Příloha:  Pozvánka na seminář [5.1 MB, pdf]
Zpráva ze semináře [116.4 kB, pdf]

Publikováno:  11.6.15

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz