Home

Článek

Meziplodiny – nové video na YouTube

Primárním cílem pěstování vícekomponentních směsí meziplodin je zlepšení úrodnosti půdy.
Publikace

Ekologické zemědělství – základní principy a dobrá praxe
Autor:   FiBL, Bioinstitut

Bioinstitut ve spolupráci s ČTPEZ vydal překlad příručky FiBL, která vysvětluje základy ekologické­ho zemědělství a ukazuje jejich aplikaci v praxi. Zemědělcům zajímajícím se o přechod na ekolo­gický způsob hospodaření, ale i těm, kteří už ekologicky hospodaří, poslouží jako cenný zdroj informací.
Publikace

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2023

Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO BIO Svazem ekologických zemědělců vydal Seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního, pšenice jarní a pšenice ozimé pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení ve sklizňových letech 2019-2022.
Publikace

Malofaremní hospodaření - 2. aktualizované vydání
Autor:   Jan Moudrý st., Jan Moudrý ml., Tomáš Chovanec, Eliška Hudcová

Druhé vydání knihy Malofaremní hospodaření je aktualizovanou a rozšířenou verzí původní publikace vydané v roce 2019 Bioinstitutem, o.p.s. ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství, z.s. a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.
Článek

Plečkovací technika Schmotzer na YouTube

Nové video "Plečkovací technika Schmotzer“ pochází z hospodářství Josefa Jugovitse, jednoho z nejlepších ekologických zemědělců v Rakousku.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 21 | »

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect