www.bioinstitut.cz › Bio v regionu Moravskoslezského kraje

Bio v regionu Moravskoslezského kraje

foto

Seminář o ekologickém zemědělství a biopotravinách v Moravskoslezském kraji se koná 22.11.2016 v Opavě na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole.

Je určen pro širokou veřejnost se zájmem o ekologické zemědělství a jídlo z blízka.

Získejte detailní informace o ekologických farmách a výrobcích biopotravin v Moravskoslezském kraji. Zjistěte víc o možnostech odběru biopotravin i o zajímavých ekozemědělských projektech, které v regionu probíhají. I vy můžete ovlivnit, jakým způsobem hospodaří zemědělci ve vašem okolí.

Seminář o ekologickém zemědělství a biopotravinách v Moravskoslezském kraji se koná 22.11.2016 od 9:00 hod do cca 13:00 hod v Opavě, na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole (Tyršova 867/34) a je určen pro širokou veřejnost se zájmem o ekologické zemědělství. Vítáni jsou studenti, pedagogové, zástupci veřejné správy, zájemci o komunitní zemědělství, dodavatelé a prodejci potravin a všichni se zájmem o jídlo z blízka.

Těšit se můžete na prezentace ekologických sedláků, kteří v regionu nabízí kvalitní hovězí biomaso (Zemědělská farma Jan Hořák, Farma George), mléčné kozí výrobky (Ekofarma Šťastná koza) či úspěšně vyrábí ovocné šťávy (Vitaminátor s.r.o.). O tom, jak lze za přijatelnou cenu pravidelně přímo z farmy získávat čerstvé biopotraviny a co znamená komunitou podporované zemědělství (tzv. KPZ), budou vyprávět Ing. Alena Malíková z Regionálního centra Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO a Asociace místních potravinových iniciativ a Pavel a Gabriela Šelongovi, kteří takovou "KPZ" jako jedni z prvních v ČR provozují. Systém kontroly a základní rozdíly mezi bio a konvenční produkcí vysvětlí Ing. Milan Berka z kontrolní organizace KEZ o.p.s. O rozvoji ekologického zemědělství v Moravskoslezském kraji krátce poví Ing. Andrea Hrabalová (Bioinstitut, o.p.s.) a Mgr. Sylva Horáková (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.).

Vstup zdarma.

Registrace na seminář do 18. 11. 2016 na: andrea.hrabalova@ctpez.cz

Více informací o programu v přiložené pozvánce.

Projekt Propagace regionální bioprodukce a spolupráce realizuje za přispění Ministerstva zemědělství ČR Bioinstitut, o.p.s.

Publikováno:  7.11.16

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz