www.bioinstitut.cz › Bio v regionu Olomouckého kraje

Bio v regionu Olomouckého kraje

foto

Seminář o ekologickém zemědělství a biopotravinách v Olomouckém kraji se koná 4. 10. od 9:00 hod do cca 13 hod. v Olomouci, na Střední odborné škole obchodu a služeb (Štursova 14) a je určen pro všechny se zájmem o ekologické zemědělství. Vítáni jsou studenti, pedagogové, zástupci veřejné správy, zájemci o komunitní zemědělství i dodavatelé a prodejci potravin, stejně jako rodiče a provozovatele jídelen, které zajímá kvalita školního stravování.

Zjistěte víc o ekologickém zemědělství a výrobcích biopotravin v Olomouckém kraji. Poznejte ekologické sedláky a výrobce biopotravin v regionu. Zjistěte, jaké jsou nejkratší cesty k čerstvým potravinám, proč probíhá mezinárodní výzkum téměř zapomenutých plodin jen kousek od Králického Sněžníku, či jak je možné ovlivnit kvalitu stravování vašich dětí.

Cílem semináře je představit ekofarmy, výrobce a faremní zpracovatele v Olomouckém kraji, navázat a podpořit vzájemné vazby mezi nimi a spotřebiteli a ukázat, čím a proč se liší ekologická produkce od běžné zemědělské a potravinářské výroby.

Těšit se můžete na prezentace ekosedláků, kteří v Olomouckém kraji vyrábí potraviny přímo na farmách – minimlékárna Hvozd (AMALTHEA s.r.o.), dodavatel biohovězího farma M A R W I N, v.o.s., ovocné sady Libina (ÚSOVSKO EKO s.r.o.) či *Biodvorek rodiny Lačňákových.

Jak téměř zapomenuté plodiny špalda, pohanka či oves dnes ovlivňují nejen náš jídelníček, ale i rozvoj Olomouckého regionu, bude vyprávět Ing. Dagmar Janovská z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, koordinátorka mezinárodního výzkumu o minoritních plodinách, i Ing. Martin Hutař, majitel společnosti PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. ze Starého Města pod Sněžníkem, největšího výrobce biopotravin v regionu.

O tom, jak si založit komunitou podporované zemědělství (tzv. KPZ) a výhodách krátkých cest potravin od sedláků přímo ke spotřebitelům bude přednášet Ing. Alena Malíková z Regionálního centra Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Projekt zdravého stravování ve školních jídelnách, možnosti, jak navazovat spolupráci s místními producenty i výhody a nevýhody spojené s odběrem lokálních potravin popíší zástupci projektu Skutečně zdravá škola. Ing. Milan Berka zástupce kontrolní organizace KEZ o.p.s. posluchačům vysvětlí systém kontroly a zkušenosti s podvody při výrobě a prodeji biopotravin. O rozvoji ekologického zemědělství v Olomouckém kraji krátce poví Ing. Andrea Hrabalová (Bioinstitut o.p.s) a Sylva Horáková (Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO). Projekt Propagace regionální bioprodukce a spolupráce realizuje za přispění Ministerstva zemědělství ČR Bioinstitut o.p.s. Záštitu nad seminářem převzal Ing. Michal Symerský, náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za životní prostředí a zemědělství.

Vstup zdarma.

Registrace na seminář do 1. 10. 2016 na: andrea.hrabalova@ctpez.cz

Více informací o programu v přiložené pozvánce.

Fotogalerie z akce - společné vaření - příprava ochutnávky v Olomouci

Publikováno:  15.9.16

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz