www.bioinstitut.cz › Bio v regionu Olomouckého kraje - setkání na farmě

Bio v regionu Olomouckého kraje - setkání na farmě

foto
Poznejte s námi rodinnou farmu hospodařící více než 10 let ekologicky na téměř 200 ha zemědělské půdy (z toho 150 ha orné půdy) v okolí Postřelmova a Rovenska v okrese Šumperk.
Farmu zaměřenou jak na produkci jehněčího masa z chovu o velikosti cca 250 bahnic, tak zejména na pěstování obilnin ke spotřebě i na osivo. Zjistíte jak funguje spolupráce s obchodní společností PRO-BIO, největším výrobcem biopotravin jak v regionu Olomouckého kraje, tak v ČR. Dozvíte se, že právě v tomto regionu před pětadvaceti lety ekozemědělské hnutí vzniklo.
Příloha:  Pozvánka včetně programu [1.3 MB, pdf]

Publikováno:  5.9.16

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz