www.bioinstitut.cz › Chov hospodářských zvířat a kvalita produkce v ekologickém zemědělství

Chov hospodářských zvířat a kvalita produkce v ekologickém zemědělství

foto
To bylo téma tradičního dvoudenního semináře, který se konal v Ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou ve dnech 8. – 9. prosince 2014. Problematika podmínek chovu zvířat v ekologickém zemědělství, zejména s ohledem na kvalitu krmení, ale i etologie chovaných zvířat, zazněla z úst všech přednášejících.
Úvod dvoudenního semináře patřil Hubertu Herrmannovi z Českého svazu chovatelů masného skotu, který hodnotil současný stav chovu masného skotu; věnoval se plemenům masného skotu – kontrole užitkovosti podle chovaných plemen, standardům raných a pozdních plemen; možnostem výkrmu skotu založeného pouze na travních porostech. Tato problematika je u nás velmi diskutovaná. A následující přednášející potvrdil možnost získat kvalitní hovězí maso od skotu krmeného výhradně pastvou, senem, senáží.

 

Eric Meili ze švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL přednesl tři následující přednášky. Jako vědec a současně jako zemědělec s vlastními praktickými zkušenostmi hovořil na témata: Pastevní výkrm skotu; Jak dosáhnout produkce kvalitního hovězího masa; Hovězí od Meiliho – představení farmy, zkušenosti, kvalita produkce, uplatnění na trhu. Všechny tři přednášky spojovala myšlenka – v podstatě poselství pro budoucnost: krmení pro hospodářská zvířata není možné pěstovat na orné půdě, na té je potřeba pěstovat potraviny pro výživu lidí. Dr. Meili obsáhnul celou problematiku chovu skotu a odbytu hovězího masa – od plemen, resp. kříženců (mléčný skot x Limousine nebo Angus) přes ustájení, pobyt na pastvinách, krmení, lékařskou péči k porážce, ke kvalitě masa a jeho zpracování a prodeji. Následovala dlouhotrvající diskuse mezi přednášejícím a posluchači – z velké části chovateli masného skotu.

více show

Prezentace ke stažení ve formátu pdf:

Eric Meili - Jakost „Bio Weide-Beef“

Eric Meili - Produkce „Bio Weide-Beef“

Eric Meili - Pastevní výkrm s remonty bez kukuřice a jadrného krmiva na trvalých travních porostech

Gudrun Illmannová - Snížení dopadů zemědělské činnosti zlepšením zdraví, welfare a výživy prasat v EZ

Hubert Herrmann - Současný stav chovu masného skotu v ČR

Marie Čechová - Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Martin Ott - Nové myšlenky k prastarému vztahu mezi krávou a člověkem - text

Martin Ott - Nové myšlenky k prastarému vztahu mezi krávou a člověkem - obrazová příloha

Josef Sklenář - Alternativní systémy chovu prasat

Příloha:  Zpráva ze semináře [, pdf]
Pozvánka na seminář [484.4 kB, pdf]

Publikováno:  12.6.15

foto
foto
foto

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz