www.bioinstitut.cz › Ekologické zemědělství a změna klimatu

Ekologické zemědělství a změna klimatu

foto
Nabízíme Vám krátké ohlédnutí za čtvrtým ročníkem dvoudenního semináře, který se již tradičně konal v Ekologickém centru města Olomouce Sluňákov v Horce nad Moravou – ve dnech 15. – 16. února 2011. Jeho tématem bylo Ekologické zemědělství a změna klimatu.

Málokterá lidská činnost v sobě souvisí s tolika obory jako zemědělství. Zemědělec pěstuje polní plodiny, hospodaří na loukách, pastvinách či v sadech, chová hospodářská zvířata – to se od něj samozřejmě očekává. Každý z nás ale tuší, že nejde „jen“ o prosté naplnění našich hladových žaludků. Znalosti o tom, do jaké míry souvisí zemědělská činnost s klimatem, erozí půdy, vodou v krajině, vytvářením místních vztahů a genia loci, si jistě uvědomil každý účastník semináře.

Prezentace ke stažení ve formátu pdf:

Petr Voříšek - Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků

Andreas Gattinger - EZ a klima (NJ)

Jaroslav Rožnovský - Možné dopady měnícího se klimatu na zemědělství v ČR

Jiří Hladík - Pozemkové úpravy a hospodaření v krajině

Wilfried Hartl - Chraňme půdu, chraňme klima

Michal Kravčík - Voda pro ozdravení klimatu hospodářské krajiny

Marta Klimeková - Od organické hmoty přes půdní strukturu k vodnímu managementu (AJ)

Příloha:  Pozvánka na seminář [708.9 kB, pdf]
Zpráva ze semináře [104.2 kB, pdf]

Publikováno:  10.5.15

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz