www.bioinstitut.cz › Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech

Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech

foto

Zveme Vás na seminář Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech, který se koná 15. října 2018 v Pensionu Markus v jihočeském Frymburku.

Seminář je součástí projektu JDE O PŮDU - JDE O ŽIVOT II a přednášet budou odborníci z Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Praha Zbraslav, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Praha Ruzyně a z Mendelovy univerzity, Brno. Součástí semináře je exkurze na farmu MILNÁ, na které Ing. Václav Valenta, majitel hospodářství, představí účastníkům semináře opatření k podpoře zadržování vody na travních porostech.

 

Seminář se uskuteční s podporou Ministerstva zemědělství, Svazu marginálních oblastí, kontrolních organizací pro ekologické zemědělství KEZ a ABCERT a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.

Příloha:  Pozvánka [612 kB, pdf]

Publikováno:  16.9.18

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect