www.bioinstitut.cz › Hospodářem na Gruni

Hospodářem na Gruni

foto
Nové video na YouTube Bioinstitutu o cestě ke spolupráci člověka s přírodou.

Zemědělsky obhospodařovaná krajina má svůj potenciál a je na zemědělci, jak dokáže tento potenciál využít k hospodaření. Záleží na jeho schopnosti sladit své představy o zisku se schopností vnímat potřeby prostředí, ve kterém hospodaří.

Hospodářem na Gruni

Publikováno:  23.5.23

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz