www.bioinstitut.cz › Hospodaření na TTP a pastva zvířat

Hospodaření na TTP a pastva zvířat

Ošetřování TTP v EZ, ochrana zvířat na pastvinách před predátory a náhrady škod způsobené zvláště chráněnými živočichy jsou tématem dalšího odborného školení EZ.

Místo konání akce: Kulturní dům Družba, Domažlická 767, Klatovy

Datum: 11. 12. 2023

Program

Registrace ukončena

Publikováno:  19.11.23

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz