www.bioinstitut.cz › Hospodaření na TTP a prevence parazitóz hospodářských zvířat

Hospodaření na TTP a prevence parazitóz hospodářských zvířat

Zveme Vás na odborné školení EZ na téma obnovy a přísevy TTP, vhodné směsi, zlepšení krmivové základny a prevence parazitóz hospodářských zvířat.

Místo konání akce: Pardubice - Černá za Bory

Datum: 31. 01. 2024

Program

Registrace ukončena

Plná moc - vzor

Publikováno:  29.12.23

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz