www.bioinstitut.cz › Meziplodiny – nové video na YouTube

Meziplodiny – nové video na YouTube

foto
Primárním cílem pěstování vícekomponentních směsí meziplodin je zlepšení úrodnosti půdy.

Pěstují se mezi dvěma hlavními plodinami pro zajištění co nejdelšího pokryvu půdy v průběhu celého roku, účinně zvyšují výnosy plodin, biologicky kypří podorniční utužení, obohacují půdu o organickou hmotu, zvyšují rozmanitost plodin na farmách a přitahují opylovače. Meziplodiny budou plnit nezastupitelnou roli v naplňování nových kritérií SZP a proto by mělo být v zájmu každého hospodáře je využívat cíleně a efektivně.

Meziplodiny - principy a využití v ekologickém zemědělství

Publikováno:  23.3.23

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz