www.bioinstitut.cz › Meziřádková kultivace hrachu, sóji a lupiny – nová videa na YT

Meziřádková kultivace hrachu, sóji a lupiny – nová videa na YT

Meziřádková kultivace porostů sóji, hrachu a lupiny pomocí opticky naváděné plečky je klíčovou metodou  úspěšného pěstování širokořádkových plodin bez použití herbicidů v ekologickém zemědělství. Videa představují praktické zkušenosti s jejich pěstováním na ekofarmě Borecký dvůr a ekofarmě BIO Vavřinec.

Sója a hrách

Lupina bílá

Publikováno:  5.2.24

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz