www.bioinstitut.cz › Plečkovací technika Schmotzer na YouTube

Plečkovací technika Schmotzer na YouTube

foto

Nové video "Plečkovací technika Schmotzer“ pochází z hospodářství Josefa Jugovitse, jednoho z nejlepších ekologických zemědělců v Rakousku.

Jde o oblast, ve které se extrémně projevuje klimatická změna a konvenční zemědělci se překotně zbavují vlastní i pronajaté půdy vzhledem k neschopnosti konvenčně obhospodařovaných půd pojmout přívalové srážky. Ty přicházejí nově s velkými odstupy a souhrnně představují zhruba 2/3 původního množství. Jedná se o oblast na hranicích Burgenlandu a Slovinska na dohled od hranic s Maďarskem.

Ukázka demonstruje mechanické odplevelení širokořádkových plodin na příkladu sóji. Je to pouze malý střípek z aktivit zemědělce, který kromě obilovin pěstuje vyhlášené dýně, zeleninu a koření na rozloze v současné době dosahující 200 hektarů; zemědělce, který začínal jako zemědělský mechanizátor a který se při svém hospodaření řídí zásadou - před každou operací na půdě je nutné provést rýčovou zkoušku.

Plečkovací technika Schmotzer

Publikováno:  22.11.22

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz