www.bioinstitut.cz › PRO PŮDU - PRO ŽIVOT, konference

PRO PŮDU - PRO ŽIVOT, konference

foto
Pravidelný dvoudenní seminář Bioinstitutu se letos konal v Příboře. Ve dnech 12. – 13. října 2017 se sjeli do příborského Piaristického kláštera zájemci o téma půda na mezinárodní konferenci Pro půdu – Pro život/For Soil – For Life. Konference byla podpořena Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov, Opava a její konání zajistili pracovníci Místní akční skupiny Lašsko; Bioinstitut byl odborným garantem.

Téma půda je jedno ze zásadních témat, kterému se Bioinstitut věnuje a záměrem letošní konference bylo opět upozornit na nutnost změny přístupu k zemědělské půdě; na to, že není možné pokračovat ve způsobu, jak se v současnosti s půdou zachází; pozvat do Příbora odborníky, kteří o půdě budou hovořit fundovaně, ne však akademicky; srozumitelně představit půdu z různých úhlů tak, aby účastníci odcházeli ze setkání s hlubším porozuměním tématu.

Proč opět o půdě?

V současné době podléhá více než 50% orné půdy vodní a větrné erozi, denně nenávratně ztrácíme minimálně 12 hektarů zemědělské půdy zástavbou, půda přestává být schopná zprostředkovávat živiny pěstovaným plodinám a zadržovat vodu. Jaké z toho vyplývají otázky: Co je půda, k čemu ji potřebujeme? Proč ji ztrácíme? Na čem budou pěstovat své potraviny naše děti? Proč je někde sucho a jinde záplavy? Proč se ve vodě hromadí rezidua pesticidů a průmyslových hnojiv? Proč někde krajina přestává být krásná? Proč je zemědělství tak zatracované? Zdaleka to nejsou všechna témata, která byla na setkání diskutována.

Přednášelo 8 českých odborníků, 1 rakouský a 1 švýcarský odborník a 3 čeští zemědělci pak hovořili o vlastních zkušenostech s hospodařením v různých měřítcích (od práce na 10 do 2 000 hektarů); představili se jako vzory dobré práce s půdou.

Materiály a ohlasy z konference najdete ZDE .

Prezentace ze semináře naleznete ZDE .

Video-přednášku s Martinem Ottem ,,Hospodářem v krajině" najdete ZDE .

Příloha:  Pozvánka [304 kB, pdf]

Publikováno:  7.9.17

foto
foto
foto

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz