www.bioinstitut.czPublikace › Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech

Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech

foto
Autor:   FiBL, přeložil Bioinstitut
Výsadby ovocných dřevin na vyšších kmenných tvarech, kam patří vysokokmeny, případně i polokmeny, mají zpravidla podobu extenzivních sadů, alejí, stromořadí, skupinových výsadeb, ale i solitérů. Tyto výsadby obohacují krajinu a významně podporují biologickou rozmanitost. Přestože z hospodářských důvodů pěstování ovoce na vyšších kmenných tvarech silně ustoupilo, tento způsob produkce je životaschopný a vhodný především pro ekologicky hospodařící podniky.

Příručka poskytuje zemědělcům informace pro úspěšnou ekologicky a ekonomicky udržitelnou produkci stolního i průmyslového ovoce na vyšších kmenných tvarech. Překlad švýcarského originálu je upraven a doplněn komentáři, které zohledňují tradiční formy ovocnářství v ČR, zejména v marginálních oblastech.

V publikaci Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech (ISBN 978-80-904174-9-6), vydané v roce 2009 Bioinstitutem o. p. s., došlo ke změně informace ohledně podmínek pro poskytování dotací na sady v ekologickém zemědělství a integrované produkci na str. 3 v komentáři pod tabulkou. Oprava komentáře: v sadu může být pod stromy pěstována např. i zelenina apod. V případě integrované produkce není využití půdy v meziřadí v rozporu s pravidly pro poskytování dotací na sady v integrované produkci. Stanovisko SISPO k pěstování zeleniny v sadech v režimu IP najdete níže v příloze. Pravidla pro využití půdy v meziřadí v ekologických sadech upravují metodické pokyny (MP) MZe č. 01/2009 a nově MP č. 4/10. V Olomouci 1. 6. 2010

Distribuční poplatek 40,- Kč + poštovné a balné
Publikace ke stažení  [pdf - 1.7 MB]

Publikováno:  11.6.15

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz