www.bioinstitut.czPublikace › Ekologické zemědělství a GMO - otázky koexistence

Ekologické zemědělství a GMO - otázky koexistence

Autor:   Bioinstitut o. p. s.
foto
Brožura zaměřená na koexistenci systému ekologického zemědělství se systémem, který využívá pěstování geneticky modifikovaných plodin a možná teoretická i praktická rizika, kterým mohou být zemědělci hospodařící ekologickým způsobem v této souvislosti vystaveni.

VYPRODÁNO
Zvláštní důraz je kladen na význam preventivních opatření, resp. kroků, kterými lze tato rizika minimalizovat, jakož i další opatření, vyplývající z platné legislativy, která se problematiky koexistence dotýkají, a to jak na národní, tak i evropské úrovni.

Brožura je určena zemědělcům i odborné veřejnosti, přehledně formou otázek a odpovědí.
Publikace ke stažení  [pdf - 3.5 MB]

Publikováno:  8.2.15

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 581 115 181

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect