www.bioinstitut.czPublikace › Katalog opatření ke zvýšení biodiverzity v zemědělském podniku

Katalog opatření ke zvýšení biodiverzity v zemědělském podniku

foto
Ekologické hospodaření má veliký potenciál v péči o druhovou rozmanitost v možnostech jejího zvyšování. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s externími odborníky vypracovali Katalog opatření ke zvyšování biodiverzity v zemědělském podniku, jehož obsahem je soubor opatření, která mohou zemědělci realizovat na zemědělské půdě i mimo ni.

orná půda - trávobylinné pásy, květnaté pásy jednoleté, květnaté pásy víceleté, plošky pro skřivana, zařazení jařin do osevního postupu, zachování mokřadních míst, úhory

travní porosty - nesečené pásy, podmáčené louky

sady - extenzivní trávníky v sadech, pásy kvetoucích bylin (druhově pestrá meziřadí), živé ploty a kvetoucí neovocné dřeviny, umělé úkryty

nezemědělská půda - okraje zemědělských kultur a cest, skalní výchozy, rozptýlená zeleň (krajinné prvky), hospodářské areály

voda v zemědělském podniku - pramenné oblasti v zemědělské krajině, tůně, rybníky, revitalizace zahloubeného potoka, revitalizace napřímeného malého toku

Publikace ke stažení  [pdf - 2.4 MB]

Publikováno:  1.1.22

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz