www.bioinstitut.czPublikace › Malofaremní hospodaření

Malofaremní hospodaření

foto
Autor:   Jan Moudrý st., Jan Moudrý ml., Tomáš Chovanec, Eliška Hudcová
Rozmach výrazně intenzivních forem zemědělství s jejich nezanedbatelnými negativními environmentálními, ale např. i sociálními dopady na straně jedné a dramatický úbytek tradičních rodinných farem na straně druhé je stinnou stránkou českého zemědělství.
Pro menší zemědělce je stále obtížnější konkurovat průmyslově pojatému zemědělskému modelu a řada z nich s hospodařením končí.

Kniha Malofaremní hospodaření se zabývá současnou situací v zemědělství v České republice s důrazem na malorolníky, rodinné farmy a hospodaření na menších výměrách. Vedle popisu současné situace se snaží poskytnout inspiraci a informace vhodné pro zemědělce hospodařící na menších výměrách, a to jak v rámci rostlinné a živočišné výroby, tak v oblasti mimoprodukčních funkcí a aktivit, či marketingu.

Vydal Bioinstitut, o.p.s. ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství, z.s. a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.
Publikace ke stažení  [pdf - 8.1 MB]

Publikováno:  22.1.20

Objednávky přijímáme:

e-mailem: info(et)bioinstitut.cz

v pracovní dny na tel.: (+420) 723 066 194

Po uhrazení zálohové faktury odešleme publikace poštou.
Po dohodě možno zakoupit v kanceláři na adrese Ondřejova 13, Olomouc.

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz